skip to Main Content

Memorialak terrorismoan eta terrorismoaren biktimengan espezializatutako Dokumentazio Zentro bat izango du funtzio laukoitzarekin: 1) fondoen kontserbazioa ziurtatzea; 2) nazio mailako erreferentziazko gordailu digitala sortzea eta mantentzea; 3) ikerketa-lanak ahalbidetzea; eta 4) behin betiko eta behin-behineko erakusketetarako piezak hornitzea. Dokumentazio Zentroan gizabidezko mugimenduarekin, mugimendu bakezalearekin, biktimen elkarteekin eta fundazioekin, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoekin, banda terroristekin eta abarrekin lotutako fondo guztiak (edo fondo horien kopia digitalak) biltzeko ahalegina egingo da. Helburu nagusia da egun barreiatuta, eta kasu batzuetan, baldintza okerretan edo baita desagertzeko arriskuan dauden fondo bibliografikoak, dokumentalak, hemerografikoak, fotografikoak eta ikus-entzunezkoak berreskuratzea, zentralizatzea eta digitalizatzea.

Zentro Dokumentala honako hauekin osatuko da:

  1. Artxiboa, non emandako edo gordetako jatorrizko dokumentazioa, zein beste artxibo batzuetako fondoen fotokopiak ere baldintza optimoetan gordeko diren.
  2. Liburutegia, terrorismoaren eta terrorismoko biktimen gaietan espezializatuko dena, non ahalik eta diziplina arteko bibliografiarik zabalena jasoko den, bai bibliografia klasikoa, bai agertzen ari diren berri editorialak ere.
  3. Hemeroteka, non prentsa-dosierrak, egunkariak, aldizkariak, etab. gordeko diren.
  4. Argazki-fondoa, non komunikabideen, argazkilari profesionalen eta beste jatorri batzuen bidez jasotako argazkiak mantenduko diren.
  5. Filmoteka, non dokumentalak, filmak, elkarrizketak eta beste bideo mota batzuk mantenduko diren formatu fisikoan.
  6. Oroipen Bankua, non dagokiona egingo den formatu digitalean. Bereziki, terrorismoko biktimen lekukotzak babestuko dira, bai dagoeneko egin direnak, bai etorkizunean egingo direnak; era berean, beste eragile giltzarri batzuen lekukotzak ere babestuko dira, esaterako, Estatuko Segurtasun Indarren eta Kidegoetako kideen, epaileen, abokatuen, kazetarien, intelektualen, eta abarren lekukotzak.
  7. Desinfekzio-, erreprografia- eta digitalizazio-aretoa, non artxibozainek dokumentazioa zainduko duten hura ondo gordetzeko, eta era berean, dokumentazioa digitalizatu eta fotokopiatuko duten, beharrezkoa denean.
  8. Kontsulta-aretoa, non akreditatutako ikertzaileek Zentro Dokumentaleko fondoak kontsultatuko dituzten, artxibozain baten ikuskapenarekin eta beti ere indarreko legeria errespetatuz.
Back To Top